top of page

 

MUZIEKTHERAPIE

Voor wie?

Wij mensen voelen ons gelukkig, als wij lichamelijk, psychisch en sociaal een balans ervaren. Bij geen enkel mens blijft deze balans altijd stabiel. De balans kan verstoord raken door ingrijpende, pijnlijke gebeurtenissen, door afscheid of verlies, ziektes of ongelukken of als wij ons door onze omgeving niet erkend voelen. Muziektherapie is voor mensen, die hun evenwicht op emotioneel of psychisch vlak (tijdelijk) kwijt zijn geraakt. Dit kan zich uiten in een burn-outdepressie, eenzaamheid, angsten en spanningen of je erg kwetsbaar, ongelukkig of verward voelen. 

 

Wat bied ik aan?

Muziektherapie valt onder complementaire zorg en richt zich op het herstellen van een balans via denken, voelen en handelen. Alleen over je problemen praten lost in de regel te weinig op. Nieuwe ruimte ontstaat er als  emoties aanwezig mogen zijn en uitgedrukt kunnen worden. Via deze weg ontdek je je eigen handelingsmogelijkheden. Muziek raakt bijna ieder mens en geeft daarmee toegang tot fijne en moeilijke gevoelens. Je hoeft geen instrument te kunnen bespelen. Ritme, klank, melodie, dynamiek en vorm zijn natuurlijke elementen van ons mens zijn. Hiermee kom je makkelijker in verbinding met dat wat moeilijk onder woorden te brengen is.

 

Wat gebeurt er in muziektherapie?

  • Zoals in psychotherapie heeft ook hier het gesprek een belangrijke plek. Inzichten zijn onderdeel van de verandering.

  • Om je gevoel beter te begrijpen ga je op zoek naar een klank die daarbij past: hard, zacht, hoog, laag, scherp, mild etc.

  • Klanken van diverse therapeutische instrumenten helpen daarbij.

  • Soms kan het helpen om met kleur op papier te tekenen wat de muziek met je heeft gedaan.

  • Elk probleem heeft een plek in je lichaam. De waarneming hiervan geeft ruimte voor de volgende stap.

  • Soms is het fijn om bij muziek beweging te vinden of te dansen.

  • Systemische methoden kunnen helpen bij het krijgen van inzicht of overzicht.

  • Stilte en waarneming zijn in elke sessie belangrijk.

  • Muzikale fasen en gesprek wisselen elkaar af.

 

Wat levert het op?

In een rustige sfeer met veel aandacht voor jou als cliënt krijg je zicht op de aspecten die jouw problemen veroorzaken. Door het maken van keuzes en het ervaren in de muziek krijg je snel de teugels over je leven terug in eigen handen.

 
 
 
TARIEVEN EN VERGOEDING

Tarieven (particulieren)

Eerste consult         1 uur         € 45 (v.a. januari 2024 €50)
Vervolgconsulten    1 uur         € 90 (v.a. januari 2024 €95)

 

Tarieven (organisaties en bedrijven)

Intake                        1 uur         € 120 (tarief muziektherapie volgens NZA, Nederlandse Zorgautoriteit)

Vervolgconsulten     1 uur         € 120 (tarief muziektherapie volgens NZA, Nederlandse Zorgautoriteit)

Vergoeding

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg www.de-nfg.nl Muziektherapie bij Ceder valt onder complementaire zorg. De behandeling kan worden vergoed via de aanvullende verzekering en valt onder creatieve therapie, vaktherapie, overige psychologische zorg of alternatieve geneeswijze. Onderstaande link geeft overzicht over de hoogte van vergoeding. Daarnaast is het is aan te raden bij de eigen verzekering te informeren.

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen

 

Over het aantal consulten en de frequentie worden bij begin van de therapie afspraken gemaakt.

 

bottom of page