MUZIEKTHERAPIE

Voor wie?

Muziektherapie is voor mensen, die belemmeringen ervaren op emotioneel of psychisch vlak zoals bij een burn-outdepressie, moeilijke ervaringen, eenzaamheid, afscheid of verlies, angsten en spanningen, als je je erg kwetsbaar voelt of verward. 

 

Wat bied ik aan?

Muziektherapie is zeer veelzijdig. Je hoeft geen instrument te kunnen bespelen. Bijna iedereen heeft verbinding met muziek en daardoor kan muziek juist verbinding leggen met dat wat moeilijk onder woorden te brengen is.

 

WAT GEBEURT ER IN MUZIEKTHERAPIE?

  • Zoals in psychotherapie is ook hier het gesprek een belangrijk onderdeel.

  • Om je gevoel beter te begrijpen ga je op zoek naar een klank die daarbij past: hard, zacht, hoog, laag, scherp, mild etc.

  • Klanken van fijne therapeutische instrumenten beleven.

  • Met kleur op papier tekenen wat de muziek met je heeft gedaan.

  • Elk probleem heeft een plek in je lichaam. De waarneming hiervan geeft ruimte voor de volgende stap.

  • Soms is het heel fijn om bij muziek beweging te vinden of te dansen.

  • Systemische methoden kunnen helpen bij het krijgen van inzicht of overzicht.

  • Stilte en waarneming zijn in elke sessie belangrijk.

  • Muzikale fasen en gesprek wisselen elkaar af.

 

Wat levert het op?

 In een rustige sfeer met veel aandacht voor jou als cliënt krijg je zicht op de aspecten die jouw problemen veroorzaken. Door het maken van keuzes en het ervaren in de muziek krijg je snel de teugels over je leven terug in eigen handen.

 
 
TARIEVEN EN VERGOEDING

TARIEVEN 
Eerste consult          1 uur            gratis
Vervolgconsulten    1 uur         € 90

VERGOEDING

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg www.de-nfg.nl Muziektherapie bij Ceder valt onder complementaire zorg. De behandeling kan worden vergoed via de aanvullende verzekering en valt onder creatieve therapie, vaktherapie, overige psychologische zorg of alternatieve geneeswijze. Onderstaande link geeft overzicht over de hoogte van vergoeding. Daarnaast is het is aan te raden bij de eigen verzekering te informeren.

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen

 

Over het aantal consulten en de frequentie worden bij begin van de therapie afspraken gemaakt.

 

ceder coaching © 2020