top of page

CONTACT

Juliane Tissen M.A.

Praktijk Ceder

Irenestraat 7

6267 AV  Cadier en Keer (NL)

mobiel   +31 (0)6 25 36 55 39 

mail        info@cedercoaching.com

FACEBOOK

www.facebook.com/Cedercoaching

ALGEMENE VOORWAARDEN CEDER

De algemene voorwaarden geldend voor Ceder -ruimte voor dialoog en improvisatie zijn in het hiernaast geplaatste document na te lezen.

KLACHTENREGELING

Mocht er iets zijn waar jij het niet mee eens bent dan bespreek het met mij. Als dat geen teverdenstellende oplossing voor jou biedt dan kun je via deze website je klacht indienen.

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

PRIVACYREGLEMENT CONFORM AVG 

Als therapeut en coach ben ik vanuit de beroepsethiek gebonden aan zwijgplicht. Deze zorgvuldigheid in de omgang met persoonlijke gegevens wordt door mij vanzelfsprekend ook gehanteerd bij het verwerken van persoonsgegevens. Voor elke stap van het gebruiken en verwerken van persoonsgegevens wordt uitdrukkelijk toestemming aan de klant/cliënt gevraagd. Het privacyreglement conform AVG kan in het hiernaast staande document worden nagelezen.

Foto's: Juliane Tissen, Rob Truijen, Harry van den Born

bottom of page