top of page

SUPERVISIE EN COACHING INDIVIDUEEL

Voor wie?

Voor mensen, die in werkcontext grenzen ervaren: Moeilijke situaties rond werkinhoud, beroepsrol, beslissingen, motivatie, samenwerking, leiding geven.

 

Wat bied ik aan? Wat levert het op?

Samen met de klant kijk ik naar de kern van de wrijvingspunten. Daarbij worden alle relevante aspecten van werk en persoon analyserend in kaart gebracht. Oplossingen dienen zich aan in een gezamenlijke zoektocht. Hierbij staan mijn kennis en expertise op het gebied van systemische, psychodynamische, dialogische en creatieve methoden garant voor een begeleiding naar duurzame oplossingen die professionaliteit en zelfvertrouwen vergroten, eigenheid zichtbaar maken en braakliggend potentieel in beweging brengen. 

TEAMSUPERVISIE / TEAMCOACHING MET DIALOOG EN IMPROVISATIE

Voor wie?

Teams die over hun samenwerking praten functioneren beter. De drempel om dit te doen is in de praktijk hoog, waardoor mensen vooral gericht zijn op werkinhoud, afspraken en regels, maar minder op de kwaliteit van hun samenwerking. Drijfveren in het handelen omvatten echter de hele mens met denken én voelen. Als deze drijfveren niet bewust gehanteerd worden kunnen zij de productiviteit van een team negatief beïnvloeden. Onbewuste of weggeschoven aspecten die een constructieve samenwerking belemmeren kunnen uitwerking hebben op communicatie, rollen, taken, resultaten, leiding en vertrouwen.

 

Wat bied ik aan?

Ik had de unieke kans om in het kader van mijn masterthesis (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Münster, D) twee elementen te combineren: Dialoog en muzikale improvisatie. Middels praktijkonderzoek (Grounded Theory) heb ik met deze elementen een methode voor de teamsupervisie ontwikkeld. Zonder muzikale kennis of vaardigheden komen teamleden door het spel op instrumenten met zichzelf en met elkaar nieuw in contact, herkennen patronen van interactie, kunnen andere rollen spelend uitproberen en genieten van de harmonie en verbinding die door samenspel kan ontstaan. De dialoog helpt met zijn aparte regels om een houding van luisteren en waarnemen te ontwikkelen. Iedereen wordt gehoord in de dialoog, waardoor het potentieel van het gehele team zichtbaar kan worden. Inmiddels werk ik meerdere jaren succesvol met deze methode.

 

Wat levert het op?

Omgaan met verschillen hoeft niet langer een hindernis te zijn, maar kan een bron van mogelijkheden worden. De communicatie wordt sterk verbeterd waardoor een team tot gezamenlijk gedragen beslissingen kan komen, rollen en taken beter verdeeld kunnen worden. Productiviteit en werktevredenheid stijgen.

MUZIEKTHERAPEUTISCHE SUPERVISIE

Voor mensen in therapeutische beroepen biedt ik een keer per maand muziektherapeutische supervisie aan. In deze groep van maximaal 4 deelnemers worden aan werk gerelateerde, persoonlijke thema’s of casusmateriaal met behulp van systemische en psychodynamische methoden, reflectie en improvisatie bewerkt. 

"Usually the moments when we stumble upon deeply ingrained unconscious needs and desires are lonely moments, the struggle stays within ourselves. So I felt grateful to be able to witness ‘in vivo’ the emergence of it during the supervision session with Juliane,  and examine it together in a setting where acceptance, empathy and lucidity are the norm. This was real interpersonal learning (in Yalom’s sense), and also, I think, the very core of what supervision is about. Letting deeply buried elements emerge, look at them without judgement, recognise them and see how the powerful energy they contain can be channelled in the service of our goal. This is especially precious as supervision feels like the only place where this kind of clear communication can happen. I finished the session feeling empowered and responsible (for monitoring my own process and my ability to take care of patients)." Student master music therapy Codarts

SEMINARS

Dialoog en improvisatie

In dit driedaagse seminar kunnen dialoog en muzikale improvisatie worden ervaren en geoefend. Koppeling aan vooraf afgesproken thema’s is mogelijk. Geschikt voor groepen en teams.

 

Stilte, stem en beweging

Een seminar dat ruimte geeft aan verdieping in persoonlijke ontwikkeling en zelfervaring. Inhoud van deze drie dagen vormen het beoefenen van meditatie, gezamenlijke stem-improvisaties, het zingen van ritmische of meditatieve liederen en dans. Er is geen voorkennis vereist.

bottom of page