Muziektherapeutisch aanbod Ceder

Vanaf januari 2022 komt Ceder elke vrijdag naar Maastricht voor groepsaanbod:

 • 2 Muziektherapie-groepen met verschillende doelstellingen, wekelijks in wissel

 • Een keer per maand een Drum circle

 • Een keer per maand Canta Canta op de ochtend en een keer op de avond

 • Data Canta Canta op de avond:

  • 21 jan, 18 feb, 18 maart, 15 apr, 13 mei, 10 juni, 8 juli

 • Een keer per maand Dialoog & Improvisatie 

 • Elke vrijdag middag een korte Meditatie

 • Twee seminardagen: 

  • Stilte, Stem & Beweging op 19 maart 2022

  • Dialog und Improvisation op 11 juni 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziektherapie

Er zijn 2 verschillende groepen muziektherapie. Voor deelname is een voorgesprek vereist. Meld je aan voor een vrijblijvend gesprek met Juliane Tissen.

Muziektherapie 1

In deze groep staan de vragen “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?”, “Wat wil ik?” centraal.

De vier gevoelens (E.Erikson) zijn hierbij richtinggevend:

 • Gevoelens van continuïteit - Hoewel in verschillende situaties verschillende rollen worden gespeeld voel je dat je in al die situaties toch steeds dezelfde persoon bent.

 • Gevoelens van erkenning en herkenning - Je ervaart dat er waardering door anderen is om wie je bent.

 • Gevoelens van vrijheid in afhankelijkheid - Hoewel gebonden aan regels, zoals iedereen, is er toch het gevoel dat binnen die regels dingen kunnen worden gedaan die jij wilt.

 • Gevoelens van een zinvolle toekomst - De toekomst wordt als zinvol gezien - Je hebt doelen voor ogen en voelt je nuttig.

 

Muziektherapie werkt ervaringsgericht, waardoor de deelnemer zichzelf handelend, keuzen makend en interactief kan waarnemen. In een kader van vertrouwen, ruimte voor ontdekken en nemen van initiatief kan de cliënt in zijn eigen tempo stappen maken.

Muziektherapie 2

In de improvisaties wordt gewerkt met actuele thema’s, die cliënten meebrengen. Dit stimuleert zelfbesef, vraagt om keuzes maken in het eigen proces. Via expressie op instrumenten komt de cliënt tot nieuwe ervaringen en inzichten. Via huiswerkopdrachten worden de inzichten in praktijk gebracht.

Muziektherapie werkt ervaringsgericht, waardoor de cliënt zichzelf handelend, keuzen makend en interactief kan waarnemen. In een kader van vertrouwen, ruimte voor ontdekken en nemen van initiatief kan de cliënt in zijn eigen tempo stappen maken.

Drum Circle

Ritme is leven. Je hart, je adem. Je dag- en nachtritme, eten en niet-eten, mensen ontmoeten en alleen zijn, het rimte van de natuur. Ons ritme kan snel of langzaam zijn, regelmatig of chaotisch. Aan ons ritme ervaren wij hoe we in ons vel zitten, met hoeveel energie we de dingen doen. We kunnen ontdekken of het ritme dat we in ons werk of onze omgeving tegenkomen, bij ons past.

Samen drummen is in contact komen met je innerlijke ritme en werkt als energizer. Samen op djembé en kleine ritme-instrumenten ritmes leren spelen en erop improviseren geeft plezier en daadkracht.

Geen voorkennis vereist. Instrumenten zijn aanwezig.

Meditatie

Dit is een open aanbod gedurende de middagspauze. Wij zitten een half uur in stilte. Je kunt op een stoel of kussen zitten. Gewoon komen, zitten en weer gaan. Geen voor- of nabespreking. Alleen een belletje bij begin en aan het einde. 

Canta Canta

Zingen is gezond. Fysiek worden er diverse spiergebieden rond de ademhaling versterkt. Door de diepere ademhaling genereer je meer energie. Zingen verhoogt de aanmaak van hormonen zoals endorfine en oxytocine, waardoor je stemming verbetert en je concentratie wordt versterkt. Piekeren en stress verminderen. Er ontstaan gevoelens van verbondenheid. Samen zingen geeft je het gevoel van invloed en participatie. Je stem laten horen versterkt je zelfvertrouwen.

Bij Canta Canta zingen wij mantra's en korte liederen uit verschillende culturen. Soms verstillend meditatief, soms krachtig en uitbundig of meerstemmig. Soms met improvisatie of zelfs met dans.

Dialoog en improvisatie

Communicatie is een handig middel om informatie over te dragen. Toch begrijpen wij elkaar vaak niet zo goed als het om wezenlijke dingen gaat of als we verschillend tegen dingen aankijken. Open luisteren, de betekenis van de woorden die een ander gebruikt begrijpen, oordelen opsporen, tijd nemen, die je nodig hebt om iets te zeggen, je perspectief vergroten door andere manieren van denken en voelen aandachtig te horen... dit zijn elementen van een dialogisch gesprek. 

Improvisatie met instrumenten is daar nauw aan verbonden. Wij kunnen ons vanuit de verbinding met ons zelf laten horen op instrumenten, wij kunnen in het spel de ander horen en ons daarmee verbinden. Harmonie in fijne klanken, maar ook disharmonie en soms het niet-weten...voor alles is er een plek in de improvisatie. Het is niet nodig dat je een instrument kunt bespelen. Openheid en de bereidheid om te experimenteren zijn hier gevraagd.

Aanmelding

Per mail: info@cedercoaching.com  

Adres

Elisabeth Strouvenlaan 51 A, 6214 AX Maastricht

Ben je nieuwsgierig geworden en heb je vragen? Mail gerust!

CANTA CANTA MAASTRICHT: onder deze naam vind je mantra's om te oefenen, gezongen door Juliane en begeleid door Harry op Youtube.