Aanbod Ceder

Ceder komt elke vrijdag naar Maastricht voor groepsaanbod:

​       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoog zonder thema (start 23 september 2022)

 

Sinds ik mij bezighoud met de dialoog ben ik nieuwsgierig erna om de dialoog te beoefenen zoals David Bohm hem heeft beschreven: zonder vooraf vastgelegd thema.

Dialoog - als georganiseerde vorm van communicatie - opent door het afstemmen op een aantal gespreksregels een ruimte, waarin inhoud zich vrij kan ontplooien. Deze dialoog helpt om over wezenlijke dingen te communiceren, laat je dichter bij je eigen essentie komen. Anders dan in veel vormen van gesprek of discussie kun je in de dialoog loskomen van de sociale verwachting om te moeten re-ageren, er iets van te moeten vinden, je argumenten in je hoofd klaar te zetten, om de ander voor te zijn of om in de stroom van argumenten nog mee te kunnen doen.

 

Dialoog geeft door een aantal te beoefenen regels de ruimte waarin iedereen gehoord kan worden, ruimte aan het gewaarworden van hoofd, hart en buik. Er ontstaat ruimte voor zelfonderzoek dat zicht geeft op wat nu voor jou van belang is. Door verdwijnende sociale verwachtingen ontstaat er een sfeer van rust en vertrouwen. Het “denken kan transparant worden”. Zonder vastgelegd thema kan zich ontvouwen wat zich in het NU aandient. Een groep, die de dialoog op de wijze voert wordt van keer tot keer sterker volgens David Bohm.

 

Een bron van vitaliteit en inspiratie.

 

De improvisatie op instrumenten geeft ruimte aan voelen en waarnemen. Je hoeft er niets voor te kunnen, niet je best te doen, wel jezelf durven te zijn. En zin hebben in het ontdekken van andere lagen in jezelf naast de verbale laag. Luisteren mag uiteraard ook. 

 

Praktisch

Meedoen aan deze speciale groep vraagt het commitment aan 1+5 bijeenkomsten. Op vrijdag 23 september van 18.30-21.00 uur kun je dialoog en improvisatie leren kennen. Daarna beslis je of je aan de volgende vijf bijeenkomsten wilt deelnemen. Deze zijn op 21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari en 17 februari. De kosten voor de eerste avond zijn € 20,-. Na definitieve inschrijving zijn de kosten € 100,- voor de reeks van 5 sessies.

Aanmelding per mail: info@cedercoaching.com

Muziektherapie

Muziektherapie 1

In deze groep staan de vragen “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?”, “Wat wil ik?” centraal.

De vier gevoelens (E.Erikson) zijn hierbij richtinggevend:

  • Gevoelens van continuïteit - Hoewel in verschillende situaties verschillende rollen worden gespeeld voel je dat je in al die situaties toch steeds dezelfde persoon bent.

  • Gevoelens van erkenning en herkenning - Je ervaart dat er waardering door anderen is om wie je bent.

  • Gevoelens van vrijheid in afhankelijkheid - Hoewel gebonden aan regels, zoals iedereen, is er toch het gevoel dat binnen die regels dingen kunnen worden gedaan die jij wilt.

  • Gevoelens van een zinvolle toekomst - De toekomst wordt als zinvol gezien - Je hebt doelen voor ogen en voelt je nuttig.

Muziektherapie werkt ervaringsgericht, waardoor de deelnemer zichzelf handelend, keuzen makend en interactief kan waarnemen. In een kader van vertrouwen, ruimte voor ontdekken en nemen van initiatief kan de cliënt in zijn eigen tempo stappen maken.

Muziektherapie 2

In de improvisaties wordt gewerkt met actuele thema’s, die cliënten meebrengen. Dit stimuleert zelfbesef, vraagt om keuzes maken in het eigen proces. Via expressie op instrumenten komt de cliënt tot nieuwe ervaringen en inzichten. Via huiswerkopdrachten worden de inzichten in praktijk gebracht.

Muziektherapie werkt ervaringsgericht, waardoor de cliënt zichzelf handelend, keuzen makend en interactief kan waarnemen. In een kader van vertrouwen, ruimte voor ontdekken en nemen van initiatief kan de cliënt in zijn eigen tempo stappen maken.

Praktisch: Voor deelname is een voorgesprek vereist. Meld je aan voor een kennismakingsgesprek met Juliane Tissen.

Kosten kennismaking € 40,- en per sessie: € 65,- Tijdstip: 13.30-15.00 uur op vrijdag middag.

Drum Circle

Ritme is leven. Je hart, je adem. Je dag- en nachtritme, eten en niet-eten, mensen ontmoeten en alleen zijn, het rimte van de natuur. Ons ritme kan snel of langzaam zijn, regelmatig of chaotisch. Aan ons ritme ervaren wij met hoeveel energie we de dingen doen. We kunnen ontdekken of het ritme dat we in ons werk of onze omgeving tegenkomen, bij ons past.

Samen drummen is in contact komen met je innerlijke ritme en werkt als energizer. Samen op djembé en kleine ritme-instrumenten ritmes leren spelen en erop improviseren geeft plezier en daadkracht. Geen voorkennis vereist. Instrumenten zijn aanwezig.

Praktisch: Aanmelden per mail, kosten per workshop €12,- ter plekke betalen. Data: 16 sept, 14 okt, 4 nov, 9 dec, 20 jan, 10 feb. Tijdstip: 15.30-17.00 uur op vrijdag middag.

Meditatie

Dit is een open aanbod gedurende de middagpauze. Wij zitten een half uur in stilte. Je kunt op een stoel of kussen zitten. Gewoon komen, zitten en weer gaan. Geen voor- of nabespreking. Alleen een belletje bij begin en aan het einde. Geen kosten.

Canta Canta

Zingen is gezond. Fysiek worden er diverse spiergebieden rond de ademhaling versterkt. Door de diepere ademhaling genereer je meer energie. Zingen verhoogt de aanmaak van hormonen zoals endorfine en oxytocine, waardoor je stemming verbetert en je concentratie wordt versterkt. Piekeren en stress verminderen. Er ontstaan gevoelens van verbondenheid. Samen zingen geeft je het gevoel van invloed en participatie. Je stem laten horen versterkt je zelfvertrouwen.

Bij Canta Canta zingen wij mantra's en korte liederen uit verschillende culturen. Soms verstillend meditatief, soms krachtig en uitbundig of meerstemmig. Soms met improvisatie of zelfs met dans.

Praktisch: Tijdstip: vrijdag avond van 19.00-20.30 uur. Kosten €12,- per workshop. Data: 15 juli, 12 aug, 16 sep, 7 okt, 4 nov, 2 dec. Aanmelden niet nodig.

Mail bij vragen naar: info@cedercoaching.com  

Adres: Elisabeth Strouvenlaan 51 A, 6214 AX Maastricht

Ben je nieuwsgierig geworden en heb je vragen? Mail gerust!

CANTA CANTA MAASTRICHT: onder deze naam vind je mantra's om te oefenen, gezongen door Juliane en begeleid door Harry op Youtube.