top of page

 

Ceder komt elke vrijdag naar Maastricht voor groepsaanbod

Adres: Centrum Vaktherapie, Elisabeth Strouvenlaan 51A

​       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoog & Improvisatie

Dialoog - als georganiseerde vorm van communicatie - opent door het afstemmen op een aantal gespreksregels een ruimte, waarin inhoud zich vrij kan ontplooien. Deze dialoog helpt om over wezenlijke dingen te communiceren, laat je dichter bij je eigen essentie komen. Anders dan in veel vormen van gesprek of discussie kun je in de dialoog loskomen van de sociale verwachting om te moeten re-ageren, er iets van te moeten vinden, je argumenten in je hoofd klaar te zetten, om de ander voor te zijn of om in de stroom van argumenten nog mee te kunnen doen.

 

Dialoog geeft door een aantal te beoefenen regels de ruimte waarin iedereen gehoord kan worden, ruimte aan het gewaarworden van hoofd, hart en buik. Er ontstaat ruimte voor zelfonderzoek dat zicht geeft op wat nu voor jou van belang is. Door verdwijnende sociale verwachtingen ontstaat er een sfeer van rust en vertrouwen. Het “denken kan transparant worden”. Zonder vastgelegd thema kan zich ontvouwen wat zich in het NU aandient. Een groep, die de dialoog op de wijze voert wordt van keer tot keer sterker volgens David Bohm. Een bron van vitaliteit en inspiratie.

 

De improvisatie op instrumenten geeft ruimte aan voelen en waarnemen. Je hoeft er niets voor te kunnen, niet je best te doen, wel jezelf durven te zijn. En zin hebben in het ontdekken van andere lagen in jezelf naast de verbale laag. Luisteren mag uiteraard ook. 

 

Praktisch

Dialoog & Improvisatie vindt 1 x per maand plaats op vrijdag avond van 18.30-21.00 uur.

Meedoen aan deze groep vraagt het commitment aan 6 bijeenkomsten. In januari en februari 2024 zijn er twee dialoog-avonden waarbij nieuwe mensen kunnen aansluiten. Daarna beslis je of je aan de volgende zes bijeenkomsten wilt deelnemen. De kosten voor de open avonden zijn € 25,- per avond. Na definitieve inschrijving zijn de kosten € 150,- voor de reeks van 6 sessies.

Data najaar 23: 8 sept, 13 okt, 10 nov, 1 dec 2023

Aanmelding en info per mail: info@cedercoaching.com

Muziektherapie

Deze groep richt zich op therapeutische doelen. Wij gaan kennis maken met samen zingen, ritmische samenspel-ervaringen, body-percussie, improvisatie als voel- en ervaringsruimte. Bel voor vragen: 0625365539. Kosten voorgesprek €45,- kosten deelname €50,- p.p. Aanmelden en voorgesprek via: info@cedercoaching.com 

Drum Circle

Ritme is leven. Je hart, je adem. Je dag- en nachtritme, eten en niet-eten, mensen ontmoeten en alleen zijn, het ritme van de natuur. Ons ritme kan snel of langzaam zijn, regelmatig of chaotisch. Aan ons ritme ervaren wij met hoeveel energie we de dingen doen. We kunnen ontdekken of het ritme dat we in ons werk of onze omgeving tegenkomen, bij ons past.

Samen drummen is in contact komen met je innerlijke ritme en werkt als energizer. Samen op djembé en kleine ritme-instrumenten ritmes leren spelen en erop improviseren geeft plezier en daadkracht. Geen voorkennis vereist. Instrumenten zijn aanwezig.

Praktisch:

In het najaar 2023 is er geen Drum Circle gepland. Mocht je belangstelling hebben, neem dan graag contact met me op.

Meditatie

Dit is een open aanbod gedurende de middagpauze. Wij zitten een half uur in stilte. Je kunt op een stoel of kussen zitten. Gewoon komen, zitten en weer gaan. Geen voor- of nabespreking. Alleen een belletje bij begin en aan het einde. Geen kosten. Vrijdag van 12.30-13.00 uur. Kijk in de agenda voor de data/vakanties.

Canta Canta

Zingen is gezond. Fysiek worden er diverse spiergebieden rond de ademhaling versterkt. Door de diepere ademhaling genereer je meer energie. Zingen verhoogt de aanmaak van hormonen zoals endorfine en oxytocine, waardoor je stemming verbetert en je concentratie wordt versterkt. Piekeren en stress verminderen. Er ontstaan gevoelens van verbondenheid. Samen zingen geeft je het gevoel van invloed en participatie. Je stem laten horen versterkt je zelfvertrouwen.

Bij Canta Canta zingen wij mantra's en korte liederen uit verschillende culturen. Soms verstillend meditatief, soms krachtig en uitbundig of meerstemmig. Soms met improvisatie of zelfs met dans.

Praktisch:

Tijdstip: vrijdag avond van 19.00-20.30 uur. Kosten €15,- per workshop.

Data najaar 2023: 25 aug, 22 sep, 27 okt, 24 nov, 22 dec. Aanmelden niet nodig.

Supervisie voor Muziektherapeuten

3 keer per jaar (op de vijfde vrijdag van de maand in maart, juni en september) is er een dag supervisie speciaal voor muziektherapeuten. Meer dan 20 jaar ervaring als muziektherapeute met een grote diversiteit aan doelgroepen en als supervisor in de bachelor en master muziektherapie alsook mijn accreditatie als supervisor bij Register Vaktherapie bieden een stevige basis voor diepgaande en efficiënte supervisie-sessies. Graag ga ik deze supervisie-dagen aanbieden voor muziektherapeuten, die van elders in het land moeten komen.

Gedurende de dag wordt (vooraf ingediend) casusmateriaal bewerkt, is er aandacht voor de eigen improvisatie-vaardigheden en is er plek voor een gezamenlijk gekozen overkoepelend thema uit de beroepspraktijk.

Deelname aan een enkele supervisie-dag mogelijk. Kosten p.p. € 150,- (excl. BTW) per supervisie-dag. Uren kunnen worden gebruikt voor eigen registratie. Aanmelden per mail: info@cedercoaching.com 

Mail bij vragen naar: info@cedercoaching.com  

Adres: Elisabeth Strouvenlaan 51 A, 6214 AX Maastricht

Ben je nieuwsgierig geworden en heb je vragen? Mail gerust!

CANTA CANTA MAASTRICHT: onder deze naam vind je mantra's om te oefenen,

gezongen door Juliane en begeleid door Harry op Youtube.

Diaoog en improvisatie
Dialoog
Muziektherapie
Dum Circle
Meditatie
Canta Canta
Supervisie Muziektherapeuten
bottom of page