top of page
JULIANE TISSEN M.A.

Supervisor, Coach (DGSv), Docente HBO, Muziektherapeute

 

De eerste 22 jaar van mijn leven heb ik in Duitsland geleefd. Een aantal keren zijn wij verhuisd over grote afstanden. Hierdoor heb ik al vroeg geleerd met veranderende perspektieven om te gaan.

 

Sinds 1986 woon ik in Zuid-Nederland. Op Hogeschool Zuyd in Sittard, opleiding Creatieve Therapie heb ik na vier jaar mijn bachelordiploma muziektherapie behaald. Dit beroep kwam tijdens een “Freiwilliges Soziales Jahr” op mijn pad en ik wist meteen dat dit bij mij past. Met veel enthousiasme heb ik muziektherapeutisch gewerkt met mensen met een verstandelijke handicap, kinderen met autisme, volwassenen met psychiatrische problematiek en met oudere dementerende mensen.

 

Een belangrijke stap in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling was de deelname aan de dansopleiding bij Lucia Blersch in Eindhoven (Stichting Danza). Lichaamsbewustzijn en je innerlijke krachten gedifferentieerd en op speelse wijze aanspreken waren kernelementen. Bij verschillende cursuscentra in Aken en Maastricht heb ik les in “Elementaire dans” gegeven en integreer nog steeds oefeningen voor lichaamswaarneming in veel werkcontexten. 

 

Ik ben gestopt met werken toen ik moeder werd van twee kinderen.

 

Door de opleiding Creatieve Therapie, vakgebied muziektherapie op Hogeschool Zuyd in Heerlen werd ik gevraagd om in het derde studiejaar supervisie te geven. Ik heb mijn docentschap ontwikkeld en werkte uiteindelijk 14 jaar voor deze opleiding als docente in het hele curriculum en als coördinator van het eerste studiejaar.

 

Na mijn masteropleiding supervisie en coaching, die ik aan de Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Münster (D) heb afgerond, ben ik gestart met de opbouw van mijn praktijk Ceder. Naast mijn praktijk werk ik in deeltijd voor Hogeschool Zuyd en ben als research coach en groepssupervisor verbonden aan Codarts Rotterdam bij de nieuwe master muziektherapie.

OPLEIDING

 

2010-2013                          Master Supervisie en Coaching, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Münster

2007                                    Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, Hogeschool Zuyd

1993-1994                          Opleiding “Primitieve Dans” bij Lucia Blersch, Stichting Danza, Eindhoven

1986-1990                          HBO-opleiding 'Creatieve Therapie Muziek' Hogeschool Sittard

1984-1986                          'Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität', Bonn

                                            Hoofdvak: Muziekwetenschappen

                                            Bijvakken: Psychologie en Germanistiek, later Nederlands

 

bottom of page