Canta Canta Maastricht

Samen zingen  

krachtig ritmische & verstillend meditatieve liederen

stem-improvisatie
 

Na meer dan een jaar waarin wij van veel dingen des levens

die ons lief waren afstand moesten houden,

is er nu weer ruimte voor gezamenlijke activiteiten. 

Voor ons was het een tijd van naar binnen keren

en opnieuw voelen wat belangrijk voor ons is. 

Samen zingen, improviseren

en elkaar begrijpen met behulp

van vertragende communicatie in de dialoog

blijken voor ons nog steeds waardevolle elementen te zijn.

 

Door een langdurige blessure is Harry beperkt in zijn

mogelijkheden om op instrumenten te spelen.

Hij zal voorlopig niet meedoen bij Canta Canta.

 

Daarom gaan wij de vorm veranderen:

Canta Canta ga ik voortaan 1x per 2 maanden hier in Cadier en Keer aanbieden voor een groep van max. 10 deelnemers. Op een donderdag ochtend van 10-12 uur.

 

Daarnaast is er een nieuw aanbod:

Dialoog en improvisatie. 1x per 2 maanden in Cadier en Keer voor een groep van max. 8 deelnemers. Op een donderdag ochtend van 10-12 uur.

Dialoog en improvisatie

Communicatie is een handig middel om informatie over te dragen, toch begrijpen wij elkaar vaak niet zo goed daar, waar het om wezenlijke dingen gaat. Open luisteren, de betekenis van de woorden die een ander gebruikt echt begrijpen, mijn oordelen opsporen, tijd nemen, die ik nodig heb om iets te zeggen, mijn perspectief vergroten door andere manieren van denken en voelen echt te horen... dat zijn elementen van een dialogisch gesprek. 

Improvisatie met instrumenten is daar nauw aan verbonden. Wij kunnen ons vanuit de verbinding met ons zelf laten horen op instrumenten, wij kunnen in het spel de ander horen en ons daarmee verbinden. Harmonie in fijne klanken, maar ook disharmonie en soms het niet-weten...voor alles is er een plek in de improvisatie. Het is niet nodig dat je een instrument kunt bespelen. Openheid en de bereidheid om te experimenteren zijn hier gevraagd.

Praktisch

Data

Canta Canta: 16-9-2021 en 18-11-2021 van 10-12 uur

Dialoog & Improvisatie: 14-10-2021 en 16-12-2021 van 10-12 uur

Kosten

2x Canta Canta: € 30,-

2x Dialoog & Improvisatie: € 30,-

Betaling nadat je per mail een bevestiging hebt ontvangen van een plek op de deelnemerslijst

Aanmelding

Per mail (info@cedercoaching.com). Je meldt je aan voor 2x Canta Canta of/en voor 2x Dialoog & Improvisatie. Let op: beperkt aantal deelnemers.

Adres

Irenestraat 7, 6267 Cadier en Keer

Ben je nieuwsgierig geworden en heb je vragen? Mail gerust!

CANTA CANTA MAASTRICHT: onder deze naam vind je mantra's om te oefenen, gezongen door Juliane en begeleid door Harry op Youtube.